Czym jest Wikikracja

Wikikracja jest metodą na wprowadzanie demokracji bezpośredniej (WIR) w każdej grupie, która tego zapragnie.

Wikikracja składa się z dwóch elementów:
1. Procedury organizowania się
2. Oprogramowania ułatwiającego organizowanie się

Ad 1. Organizowanie się polega na stworzeniu grupy przyjaciół, znajomych lub sąsiadów, którzy w swoim gronie będą używali zasad WIR.
Ad 2. Oprogramowanie Wikikracja to systemem do głosowania dzięki któremu społeczność może zarządzać sama sobą – bez pomocy przedstawicieli i administratorów.

Główne cechy systemu

Aplikacja jest tak napisana żeby nie było w niej hierarchii. Nie jest potrzebny administrator. Sami użytkownicy decydują kto należy do grupy i jakie obowiązują w niej zasady. Oznacza to pełną równość i prawdziwą demokrację, których nie da się wyłączyć.

wikikracja   zgłoś problem   facebook   discord   youtube